• Certyfikat PRINCE 2 Foundation
 • Zarządzanie projektami według metodyki PRINCE 2 Foundation
 • 'How to do business in the space sector' w ramach projektu NordicBaltSat
 • "Finansowanie badań i inicjatyw międzynarodowych z funduszy zewnętrznych, w tym unijnych"
 • "Programowanie sterowników PLC S7-1200 w środowisku SIMATIC S7-1200"
 • "SLMB- Zaawansowane techniki modelowania i weryfikacji w Simulinku"
 • "SLCT-MATLAB i Simulink w projektowaniu układów sterowania"
 • "SLPM_M-Modelowanie systemów mechanicznych (SimMechanics)"
 • "MLOP-Techniki optymalizacji w Matlabie"
 • "LabVIEW Core 1", National Instruments LabVIEW certified
 • "LabVIEW Core 2", National Instruments LabVIEW certified
 • "LabVIEW Real Time 1", National Instruments LabVIEW certified
 • Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • Świadectwo klasyfikacyjne D uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku eksploatacji (bez ograniczeń)
 • Świadectwo klasyfikacyjne E uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku dozoru (bez ograniczeń)