Modeling and identifiaction of actuator for flap deflection

Ulinowicz M., Narkiewicz J
artykuł Mobile Robotics & Intelligent Systems JAMRIS

Analiza metod identyfikacji symulacyjnych modeli wiropłatów.

Ulinowicz M., Bibik P., Żugaj M., Narkiewicz J.
artykuł Prace Instytutu Lotnictwa nr 219/2011,strony:13-24, |Warszawa

Methods applied to aircraft identification.

Andrzejczak M.
artykuł Information systems, Mechatronics and control -Scientific-technical collection, Nr 4, Special Issue, Kijów, Ukraina

Wybrane zastosowania systemu nawigacji satelitarnej Galileo-różnice w stosunku do istniejących systemów nawigacji.

Andrzejczak M., Andrzejczak M.
artykuł Pomiary Automatyka Robotyka PAR, Warszawa

Filtration and Integration System (FIS) for navigation data processing based on Kalman Filter.

Andrzejczak M., Ulinowicz M.
rozdział w monografii Advances in Intelligent Systems and Computing Vol. 323, Intelligent Systems'2014, ISSN 2194-5365, ISBN 978-3-319-11310-4, pp.203-210, Springer

Application of Genetic Algorithms for Identification of Simulated Systems.

Ulinowicz M., Narkiewicz J.
rozdział w monografii Innovative Simulation Systems-Studies in Systems, Decision and Control, Springer

Identification of EMA dynamic model.

Ulinowicz M., Narkiewicz J.
rozdział w monografii Mechatronics Recent Technological and Scientific Advances, p.375-385, Springer, Berlin

An Heuristic Approach to a Ship Nonlinear Model Identification.

Ulinowicz M., Andrzejczak M.
referat opublikowany (konf. międzynarodowe) Proceedings of IEEE UKSim-AMSS 8th European Modelling Symposium on Mathematical Modelling and Computer Simulation, 21-23.10.2014, Pisa, Italy

Aircraft Parameter Identification using Genetic Algorithms.

Ulinowicz M., Narkiewicz J.
referat opublikowany (konf. międzynarodowe) 29th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences, 7-12.09.2014 w St. Petersburgu, 2014