• 2019
  Robotics (Ekspert/Ewaluator H2020) - Komisja Europejska
  image
  Obszar obejmujący kilka programów Unii Europejskiej, którego projekty związane są z wieloma programami takimi jak Factories of The Future, czy Secure Societies. Należą do niego projekty i przedsięwzięcia z zakresu automatyki i robotyki, które mają za zadanie zrewolucjonizować unijny przemysł oraz znacznie zwiększyć jego konkurencyjność. Są to zarówno przedsięwzięcia dotyczące stworzenia tzw. hubów – zbiorów centrów kompetencji ułatwiający dostęp i wsparcie do nowych technologii dla podmiotów o różnej skali (od dużych, globalnych graczy, po małe, lokalne przedsiębiorstwa). Jak również projekty mające na celu automatyzację bardzo wyspecjalizowanych i często niszowych czynności, jak automatyzacja i robotyzacja zbioru winogron, czy też zbiorów w obszarach trudnodostępnych (np. w obszarach górskich).
 • 2019
  Factories of the Future (Ekspert/Ewaluator H2020) - Komisja Europejska
  image
  FoF (Factories of the Future) to jeden z największych (z budżetem 1 150 000 000€) programów Unii Europejskiej, działający na zasadzie Partnerstwa Publiczno Prywatnego. Jest to program o olbrzymim znaczeniu dla całego przemysłu Europy. Jego głównym celem jest rozwój nowych technologii, produktów i usług, które dadzą Europie pozycję lidera w wielu gałęziach przemysłu. Szacuje się, że całkowita wartość inwestycji przekroczy 6 000 000 000€. Program skierowany jest szczególnie w obszary nowych technologii takich jak przetwarzanie i analiza danych Big Data (Data Mining), nowoczesne technologie IoT (Internet of Things), czy obszary typowo produkcyjne oparte o elementy sztucznej inteligencji. Bardzo duży nacisk kładziony jest również na kolaborację, zarówno regionalną, jak i ogólnoeuropejską tak, aby produkty i rozwiązania programu mogły wzmocnić cały przemysł unijny.
 • 2019
  Clean Sky2 (Ekspert/Ewaluator H2020) - Komisja Europejska
  image
  Clean Sky to największy, europejski program badawczo rozwojowy z budżetem 4 000 000 000 €, którego celem jest wspieranie tworzenia nowoczesnych technologii przyjaznych dla środowiska. Jego beneficjentami są konsorcja złożone z największych światowych firm przemysłu lotniczego. Dzięki takim partnerom rozwiązania wypracowane podczas realizacji programu mają szanse zostać wdrożone na masową skalę. Cele programu są niezwykle istotne dla całego środowiska: m.in. 50% redukcja emisji dwutlenku węgla, 80% redukcja tlenków azotu, czy ograniczenie o 50% hałasu generowanego przez samoloty. Projekty finansowane z tego programu muszą charakteryzować się nie tylko zbieżnością celów z jego założeniami, ale również odpowiednio dużą skalą działania tak, aby miały realny wpływ na poprawę jakości środowiska. Z tego powodu muszą to być jedynie duże lub bardzo duże projekty realizowane przez liderów przemysłu lotniczego.
 • 2018
  Clean Sky2 (Ekspert/Ewaluator H2020) - Komisja Europejska
  image
  Clean Sky to największy, europejski program badawczo rozwojowy z budżetem 4 000 000 000 €, którego celem jest wspieranie tworzenia nowoczesnych technologii przyjaznych dla środowiska. Jego beneficjentami są konsorcja złożone z największych światowych firm przemysłu lotniczego. Dzięki takim partnerom rozwiązania wypracowane podczas realizacji programu mają szanse zostać wdrożone na masową skalę. Cele programu są niezwykle istotne dla całego środowiska: m.in. 50% redukcja emisji dwutlenku węgla, 80% redukcja tlenków azotu, czy ograniczenie o 50% hałasu generowanego przez samoloty. Projekty finansowane z tego programu muszą charakteryzować się nie tylko zbieżnością celów z jego założeniami, ale również odpowiednio dużą skalą działania tak, aby miały realny wpływ na poprawę jakości środowiska. Z tego powodu muszą to być jedynie duże lub bardzo duże projekty realizowane przez liderów przemysłu lotniczego.
 • 2018
  Robotics (Ekspert/Ewaluator H2020) - Komisja Europejska
  image
  Obszar obejmujący kilka programów Unii Europejskiej, którego projekty związane są z wieloma programami takimi jak Factories of The Future, czy Secure Societies. Należą do niego projekty i przedsięwzięcia z zakresu automatyki i robotyki, które mają za zadanie zrewolucjonizować unijny przemysł oraz znacznie zwiększyć jego konkurencyjność. Są to zarówno przedsięwzięcia dotyczące stworzenia tzw. hubów – zbiorów centrów kompetencji ułatwiający dostęp i wsparcie do nowych technologii dla podmiotów o różnej skali (od dużych, globalnych graczy, po małe, lokalne przedsiębiorstwa). Jak również projekty mające na celu automatyzację bardzo wyspecjalizowanych i często niszowych czynności, jak automatyzacja i robotyzacja zbioru winogron, czy też zbiorów w obszarach trudnodostępnych (np. w obszarach górskich).
 • 2017
  Clean Sky2 (Ekspert/Ewaluator H2020) - Komisja Europejska
  image
  Clean Sky to największy, europejski program badawczo rozwojowy z budżetem 4 000 000 000 €, którego celem jest wspieranie tworzenia nowoczesnych technologii przyjaznych dla środowiska. Jego beneficjentami są konsorcja złożone z największych światowych firm przemysłu lotniczego. Dzięki takim partnerom rozwiązania wypracowane podczas realizacji programu mają szanse zostać wdrożone na masową skalę. Cele programu są niezwykle istotne dla całego środowiska: m.in. 50% redukcja emisji dwutlenku węgla, 80% redukcja tlenków azotu, czy ograniczenie o 50% hałasu generowanego przez samoloty. Projekty finansowane z tego programu muszą charakteryzować się nie tylko zbieżnością celów z jego założeniami, ale również odpowiednio dużą skalą działania tak, aby miały realny wpływ na poprawę jakości środowiska. Z tego powodu muszą to być jedynie duże lub bardzo duże projekty realizowane przez liderów przemysłu lotniczego.
 • 2017
  Robotics (Ekspert/Ewaluator H2020) - Komisja Europejska
  image
  Obszar obejmujący kilka programów Unii Europejskiej, którego projekty związane są z wieloma programami takimi jak Factories of The Future, czy Secure Societies. Należą do niego projekty i przedsięwzięcia z zakresu automatyki i robotyki, które mają za zadanie zrewolucjonizować unijny przemysł oraz znacznie zwiększyć jego konkurencyjność. Są to zarówno przedsięwzięcia dotyczące stworzenia tzw. hubów – zbiorów centrów kompetencji ułatwiający dostęp i wsparcie do nowych technologii dla podmiotów o różnej skali (od dużych, globalnych graczy, po małe, lokalne przedsiębiorstwa). Jak również projekty mające na celu automatyzację bardzo wyspecjalizowanych i często niszowych czynności, jak automatyzacja i robotyzacja zbioru winogron, czy też zbiorów w obszarach trudnodostępnych (np. w obszarach górskich).
 • 2017
  BEinCPPS (Recenzent H2020) - Komisja Europejska
  image
  BEinCPPS (Business Experiments in Cyber Physical Production Systems) to projekt Unii Europejskiej łączący 23 partnerów przemysłowych i naukowych z 8 krajów europejskich. Jego podstawowym celem jest integracja oraz wsparcie dla wdrożeń platform CPS (Cyber Physical System) – systemów łączących świat rzeczywisty z wirtualnym przetwarzaniem danych. Daje to niesamowite możliwości zarówno integracji i współpracy pomiędzy wieloma systemami oddalonymi od siebie geograficznie (lokalizacja), jak i systemowo (różne platformy i rozwiązania), a także przetwarzania i interpretacji zebranych danych na niespotykaną dotychczas skalę.
 • 2017
  Factories of the Future (Ekspert/Ewaluator H2020) - Komisja Europejska
  image
  FoF (Factories of the Future) to jeden z największych (z budżetem 1 150 000 000€) programów Unii Europejskiej, działający na zasadzie Partnerstwa Publiczno Prywatnego. Jest to program o olbrzymim znaczeniu dla całego przemysłu Europy. Jego głównym celem jest rozwój nowych technologii, produktów i usług, które dadzą Europie pozycję lidera w wielu gałęziach przemysłu. Szacuje się, że całkowita wartość inwestycji przekroczy 6 000 000 000€. Program skierowany jest szczególnie w obszary nowych technologii takich jak przetwarzanie i analiza danych Big Data (Data Mining), nowoczesne technologie IoT (Internet of Things), czy obszary typowo produkcyjne oparte o elementy sztucznej inteligencji. Bardzo duży nacisk kładziony jest również na kolaborację, zarówno regionalną, jak i ogólnoeuropejską tak, aby produkty i rozwiązania programu mogły wzmocnić cały przemysł unijny.
 • 2017
  Secure Societies (Ekspert/Ewaluator H2020) - Komisja Europejska
  image
  To jeden z ważniejszych programów Unii Europejskiej w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020. Jego głównym celem jest stworzenie procedur oraz infrastruktury zapewniającej daleko idącą poprawę bezpieczeństwa dla Europy i jej mieszkańców. Dotyczy to zarówno zabezpieczeń przed zagrożeniami, których źródłem jest człowiek, jak również siły natury. Jednym z istotnych elementów programu jest wykorzystanie autonomicznych systemów (lądowych, powietrznych, wodnych i kosmicznych) zdolnych do zapewnienia bezpieczeństwa granic, ochrony strategicznych obiektów, czy infrastruktury krytycznej (linie energetyczne, gazociągi, mosty, itp.).
 • 2016
  BEinCPPS (Recenzent H2020) - Komisja Europejska
  image
  BEinCPPS (Business Experiments in Cyber Physical Production Systems) to projekt Unii Europejskiej łączący 23 partnerów przemysłowych i naukowych z 8 krajów europejskich. Jego podstawowym celem jest integracja oraz wsparcie dla wdrożeń platform CPS (Cyber Physical System) – systemów łączących świat rzeczywisty z wirtualnym przetwarzaniem danych. Daje to niesamowite możliwości zarówno integracji i współpracy pomiędzy wieloma systemami oddalonymi od siebie geograficznie (lokalizacja), jak i systemowo (różne platformy i rozwiązania), a także przetwarzania i interpretacji zebranych danych na niespotykaną dotychczas skalę.
 • 2016
  Factories of the Future (Ekspert/Ewaluator H2020) - Komisja Europejska
  image
  FoF (Factories of the Future) to jeden z największych (z budżetem 1 150 000 000€) programów Unii Europejskiej, działający na zasadzie Partnerstwa Publiczno Prywatnego. Jest to program o olbrzymim znaczeniu dla całego przemysłu Europy. Jego głównym celem jest rozwój nowych technologii, produktów i usług, które dadzą Europie pozycję lidera w wielu gałęziach przemysłu. Szacuje się, że całkowita wartość inwestycji przekroczy 6 000 000 000€. Program skierowany jest szczególnie w obszary nowych technologii takich jak przetwarzanie i analiza danych Big Data (Data Mining), nowoczesne technologie IoT (Internet of Things), czy obszary typowo produkcyjne oparte o elementy sztucznej inteligencji. Bardzo duży nacisk kładziony jest również na kolaborację, zarówno regionalną, jak i ogólnoeuropejską tak, aby produkty i rozwiązania programu mogły wzmocnić cały przemysł unijny.
 • 2016
  Secure Societies (Ekspert/Ewaluator H2020) - Komisja Europejska
  image
  To jeden z ważniejszych programów Unii Europejskiej w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020. Jego głównym celem jest stworzenie procedur oraz infrastruktury zapewniającej daleko idącą poprawę bezpieczeństwa dla Europy i jej mieszkańców. Dotyczy to zarówno zabezpieczeń przed zagrożeniami, których źródłem jest człowiek, jak również siły natury. Jednym z istotnych elementów programu jest wykorzystanie autonomicznych systemów (lądowych, powietrznych, wodnych i kosmicznych) zdolnych do zapewnienia bezpieczeństwa granic, ochrony strategicznych obiektów, czy infrastruktury krytycznej (linie energetyczne, gazociągi, mosty, itp.).
 • 2016
  Clean Sky2 (Ekspert/Ewaluator H2020) - Komisja Europejska
  image
  Clean Sky to największy, europejski program badawczo rozwojowy z budżetem 4 000 000 000 €, którego celem jest wspieranie tworzenia nowoczesnych technologii przyjaznych dla środowiska. Jego beneficjentami są konsorcja złożone z największych światowych firm przemysłu lotniczego. Dzięki takim partnerom rozwiązania wypracowane podczas realizacji programu mają szanse zostać wdrożone na masową skalę. Cele programu są niezwykle istotne dla całego środowiska: m.in. 50% redukcja emisji dwutlenku węgla, 80% redukcja tlenków azotu, czy ograniczenie o 50% hałasu generowanego przez samoloty. Projekty finansowane z tego programu muszą charakteryzować się nie tylko zbieżnością celów z jego założeniami, ale również odpowiednio dużą skalą działania tak, aby miały realny wpływ na poprawę jakości środowiska. Z tego powodu muszą to być jedynie duże lub bardzo duże projekty realizowane przez liderów przemysłu lotniczego.
 • 2015
  Factories of the Future (Ekspert/Ewaluator H2020) - Komisja Europejska
  image
  FoF (Factories of the Future) to jeden z największych (z budżetem 1 150 000 000€) programów Unii Europejskiej, działający na zasadzie Partnerstwa Publiczno Prywatnego. Jest to program o olbrzymim znaczeniu dla całego przemysłu Europy. Jego głównym celem jest rozwój nowych technologii, produktów i usług, które dadzą Europie pozycję lidera w wielu gałęziach przemysłu. Szacuje się, że całkowita wartość inwestycji przekroczy 6 000 000 000€. Program skierowany jest szczególnie w obszary nowych technologii takich jak przetwarzanie i analiza danych Big Data (Data Mining), nowoczesne technologie IoT (Internet of Things), czy obszary typowo produkcyjne oparte o elementy sztucznej inteligencji. Bardzo duży nacisk kładziony jest również na kolaborację, zarówno regionalną, jak i ogólnoeuropejską tak, aby produkty i rozwiązania programu mogły wzmocnić cały przemysł unijny.
 • 2014
  Secure Societies (Ekspert/Ewaluator H2020) - Komisja Europejska
  image
  To jeden z ważniejszych programów Unii Europejskiej w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020. Jego głównym celem jest stworzenie procedur oraz infrastruktury zapewniającej daleko idącą poprawę bezpieczeństwa dla Europy i jej mieszkańców. Dotyczy to zarówno zabezpieczeń przed zagrożeniami, których źródłem jest człowiek, jak również siły natury. Jednym z istotnych elementów programu jest wykorzystanie autonomicznych systemów (lądowych, powietrznych, wodnych i kosmicznych) zdolnych do zapewnienia bezpieczeństwa granic, ochrony strategicznych obiektów, czy infrastruktury krytycznej (linie energetyczne, gazociągi, mosty, itp.).