Doświadczenie zawodowe

 • - 2019

  Wiceprezes

  Elkomtel sp. z o.o.

 • - 2018

  Dyrektor Operacyjny / Dyrektor R&D

  SmartInnovationManagement.com

 • - 2014

  Ekspert, Ewaluator i Recenzent

  Komisja Europejska

 • 2019 2011

  Adiunkt / (wcześniej Asystent)

  Politechnika Warszawska, Wydział MEiL

 • 2019 2015

  Specjalista ds Samolotów Bezzałogowych

  PIT-RADWAR S.A.

 • 2018 2016

  Portfolio Project Manager, Dyrektor R&D

  Creotech Intruments S.A.

 • 2016 2014

  Dyrektor Działu Badań i Rozwoju

  Elkomtel sp. z o.o.

Udział, nadzór, ewaluacja, recenzja projektów

 • image

  CDIAS (Portfolio Project Manager via Creotech Instruments S.A.) - European Space Agency

  Projekt CDIAS (Copernicus Data and Information Access Services) to flagowy projekty Unii Europejskiej realizowany dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Podzielony jest na dwie części. Wstępną, podczas której udostępniane są dane satelitarne obserwacji Ziemi z satelitów Sentinel, a na ich podstawie tworzone jest zaplecze umożliwiając w przyszłości łatwy dostęp do zgromadzonych, już wstępnie przetworzonych i posegmentowanych informacji. Cały proces realizowany jest przy pomocy algorytmów przetwarzania dużej ilości danych (Big Data Computing, Data Mining). Druga faza projektu zakłada wykorzystanie tychże danych do szerokiego spektrum zastosowań przemysłowych rolnictwa, oceny stanu infrastruktury krytycznej, logistyki, czy rybołówstwa. Na tym etapie ma zostać udostępniona szerszemu gronu odbiorców platforma Creodias dająca nie tylko dostęp do zobrazowań, ale umożliwiająca uzyskanie precyzyjnych, już przetworzonych informacji, które mają stanowić podstawę do budowy wyspecjalizowanych narzędzi dla konkretnych grup odbiorców. Sposobów na wykorzystanie tak dużej ilości danych, pozwalających na badanie tak szerokich wycinków Ziemi jest w zasadzie nieskończenie wiele, co powoduje, że wyniki projektu mogą mieć bardzo duże znaczenie dla przyszłości.

 • image

  RENESANS (HYPERSAT) (Kierownik Projektu / Portfolio Project Manager via Creotech Instruments S.A.) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

  Projekt RENESANS (HYPERSAT) realizowany jest w ramach dofinansowania z NCBiR ( Narodowego Centrum Badań i Rozwoju) POIR-Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W ramach projektu RENESANS i całego Programu Hypersat powstaje jedna z pierwszych polskich komercyjnych platform satelitarnych. Uniwersalna platforma tworzona jest w standardzie HyperSat (kategoria mikro), a jej główną zaletą jest znaczące zmniejszenie kosztów oraz skrócenie czasu realizacji misji kosmicznych. Modułowość i skalowalność to cechy przodujące platformy, której waga zawiera się w przedziale 10-60 kg. W ramach projektu opracowywane są wszystkie podsystemy od konstrukcji nośnej, po system zasilania, komputer pokładowy i podsystem komunikacji. Hypersat przewidziany jest jako system o licencji otwartej.

 • image

  Clean Sky2 (Ekspert/Ewaluator H2020) - Komisja Europejska

  Clean Sky to największy, europejski program badawczo rozwojowy z budżetem 4 000 000 000 €, którego celem jest wspieranie tworzenia nowoczesnych technologii przyjaznych dla środowiska. Jego beneficjentami są konsorcja złożone z największych światowych firm przemysłu lotniczego. Dzięki takim partnerom rozwiązania wypracowane podczas realizacji programu mają szanse zostać wdrożone na masową skalę. Cele programu są niezwykle istotne dla całego środowiska: m.in. 50% redukcja emisji dwutlenku węgla, 80% redukcja tlenków azotu, czy ograniczenie o 50% hałasu generowanego przez samoloty. Projekty finansowane z tego programu muszą charakteryzować się nie tylko zbieżnością celów z jego założeniami, ale również odpowiednio dużą skalą działania tak, aby miały realny wpływ na poprawę jakości środowiska. Z tego powodu muszą to być jedynie duże lub bardzo duże projekty realizowane przez liderów przemysłu lotniczego.

 • image

  PROBA 3 (Portfolio Project Manager via Creotech Instruments S.A.) - European Space Agency

  PROBA to seria projektów z wykorzystaniem małych satelitów realizowany dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, których celem jest testowanie najnowszych technologii kosmicznych i lotniczych. PROBA 3 ma na celu demonstrację technologii precyzyjnego lotu w formacji. W ramach projektu powstają dwie platformy satelitarne o masie 210 i 340 kg, które mają poruszać się po orbicie w formacji. Zachowana ma zostać precyzja we wzajemnym położeniu na poziomie 1mm. Ładunek użyteczny w projekcie to koronograf, którego zadaniem będzie fotografowanie wewnętrznej korony Słońca. Misja zakłada również testowanie manewrów autonomicznych bez wsparcia z Ziemi.

 • image

  BEinCPPS (Recenzent H2020) - Komisja Europejska

  BEinCPPS (Business Experiments in Cyber Physical Production Systems) to projekt Unii Europejskiej łączący 23 partnerów przemysłowych i naukowych z 8 krajów europejskich. Jego podstawowym celem jest integracja oraz wsparcie dla wdrożeń platform CPS (Cyber Physical System) – systemów łączących świat rzeczywisty z wirtualnym przetwarzaniem danych. Daje to niesamowite możliwości zarówno integracji i współpracy pomiędzy wieloma systemami oddalonymi od siebie geograficznie (lokalizacja), jak i systemowo (różne platformy i rozwiązania), a także przetwarzania i interpretacji zebranych danych na niespotykaną dotychczas skalę.

 • image

  IMPAKT (Kierownik Projektu / Portfolio Project Manager via Creotech Instruments S.A.) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

  W ramach projektu IMPAKT opracowywana jest infrastruktura kontrolno-pomiarowa o subnanosekundowej synchronizacji czasu i mikrosekundowej latencji. Tego typu elementy mogą znaleźć zastosowanie m.in. w komputerach kwantowych, w których bardzo szybka synchronizacja czasowa jest niesamowicie istotna. Wszystkie opracowane dotychczas modele i komponenty rozwiązań sprzętowych wraz z oprogramowaniem są udostępnione w domenie publicznej na licencji Open Hardware CERN OHL 1.2. Projekt ma na celu zarówno budowę komponentów, jak również przygotowanie ich do komercjalizacji.

 • image

  TALOS (Inżynier via PW) - FP7-SECURITY Komisja Europejska

  Głównym celem projektu TALOS (Transportable Autonomous Patrol for Land Border Surveillance), realizowanego w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej, było szczegółowe opracowanie i wdrożenie mobilnego, autonomicznego systemu opartego o bezzałogowe platformy (roboty) działające zarówno na lądzie, jak i w powietrzu, które miały służyć do wzmocnienie bezpieczeństwa lądowej granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. System opracowany w ramach przedsięwzięcia obejmował trzy podstawowe elementy: bezzałogowe pojazdy naziemne i powietrzne (zadaniem ich jest patrolowanie granicy), naziemne wieże obserwacyjne (umieszczone na platformach mobilnych) oraz centrum dowodzenia (zapewniające łączność pomiędzy elementami znajdującymi się w terenie, a właściwą jednostką Straży Granicznej). Rozwiązania opracowane w ramach projektu TALOS cechują się znacznie większą wszechstronnością i elastycznością oraz stanowią fundament dla wielu kolejnych projektów dotyczących obronności.

 • image

  Secure Societies (Ekspert/Ewaluator H2020) - Komisja Europejska

  To jeden z ważniejszych programów Unii Europejskiej w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020. Jego głównym celem jest stworzenie procedur oraz infrastruktury zapewniającej daleko idącą poprawę bezpieczeństwa dla Europy i jej mieszkańców. Dotyczy to zarówno zabezpieczeń przed zagrożeniami, których źródłem jest człowiek, jak również siły natury. Jednym z istotnych elementów programu jest wykorzystanie autonomicznych systemów (lądowych, powietrznych, wodnych i kosmicznych) zdolnych do zapewnienia bezpieczeństwa granic, ochrony strategicznych obiektów, czy infrastruktury krytycznej (linie energetyczne, gazociągi, mosty, itp.).

 • image

  MAIT QUAL 1 (Portfolio Project Manager via Creotech Instruments S.A.) - European Space Agency

  Projekt realizowany dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, którego celem jest certyfikacja zautomatyzowanej linii montażowej SMT (Surface Mount Technology) dla różnych elementów elektronicznych, a także kwalifikacja procesów montażowych na wybranych materiałach PCB (Printed Circut Board). Jest to niezwykle istotny projekt z uwagi na uzyskanie w jego efekcie certyfikacji ESA i możliwości uczestnictwa w kolejnych projektach i przedsięwzięciach przemysłu kosmicznego, których wymogiem jest potwierdzenie wysokich standardów, jakie są niezbędne w przemyśle kosmicznym.

 • image

  Factories of the Future (Ekspert/Ewaluator H2020) - Komisja Europejska

  FoF (Factories of the Future) to jeden z największych (z budżetem 1 150 000 000€) programów Unii Europejskiej, działający na zasadzie Partnerstwa Publiczno Prywatnego. Jest to program o olbrzymim znaczeniu dla całego przemysłu Europy. Jego głównym celem jest rozwój nowych technologii, produktów i usług, które dadzą Europie pozycję lidera w wielu gałęziach przemysłu. Szacuje się, że całkowita wartość inwestycji przekroczy 6 000 000 000€. Program skierowany jest szczególnie w obszary nowych technologii takich jak przetwarzanie i analiza danych Big Data (Data Mining), nowoczesne technologie IoT (Internet of Things), czy obszary typowo produkcyjne oparte o elementy sztucznej inteligencji. Bardzo duży nacisk kładziony jest również na kolaborację, zarówno regionalną, jak i ogólnoeuropejską tak, aby produkty i rozwiązania programu mogły wzmocnić cały przemysł unijny.

 • image

  MAIT QUAL 2 (Portfolio Project Manager via Creotech Instruments S.A.) - European Space Agency

  Projekt realizowany dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, którego celem jest certyfikacja zautomatyzowanej linii montażowej SMT (Surface Mount Technology) dla różnych elementów elektronicznych, kwalifikacja procesów montażowych na wybranych materiałach PCB (Printed Circut Board), jak również kwalifikację procesów montażu za pomocą pieca lutowniczego z fazą gazową w procesie SMT. Jest to kontynuacja projektu MAIT QUAL 1 i dotyczy certyfikacji elementów nie ujętych w pierwszym projekcie. Sukces MAIT QUAL 2 przyczyni się do znacznego poszerzenia obszarów działań jakie mogą być powierzane w ramach realizacji projektów ESA.

 • image

  Robotics (Ekspert/Ewaluator H2020) - Komisja Europejska

  Obszar obejmujący kilka programów Unii Europejskiej, którego projekty związane są z wieloma programami takimi jak Factories of The Future, czy Secure Societies. Należą do niego projekty i przedsięwzięcia z zakresu automatyki i robotyki, które mają za zadanie zrewolucjonizować unijny przemysł oraz znacznie zwiększyć jego konkurencyjność. Są to zarówno przedsięwzięcia dotyczące stworzenia tzw. hubów – zbiorów centrów kompetencji ułatwiający dostęp i wsparcie do nowych technologii dla podmiotów o różnej skali (od dużych, globalnych graczy, po małe, lokalne przedsiębiorstwa). Jak również projekty mające na celu automatyzację bardzo wyspecjalizowanych i często niszowych czynności, jak automatyzacja i robotyzacja zbioru winogron, czy też zbiorów w obszarach trudnodostępnych (np. w obszarach górskich).

 • image

  PROTEUS (Inżynier via PW) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

  Projekt PROTEUS (Zintegrowany Mobilny System Wspomagający Działania Antyterrorystyczne i Antykryzysowe) to jeden z największych projektów badawczo-rozwojowych w Polsce (o całkowitym budżecie ponad 68 000 000 PLN). Celem projektu było opracowanie zintegrowanego systemu wspomagania skierowanego do polskich służb interwencyjnych (Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Centrów Antykryzysowych), którego elementy pozwalałyby na szybką reakcję i koordynację działań wszystkich wymaganych dla danego zadania służb. Opracowane w projekcie rozwiązania stanowią podstawę dla szeregu kolejnych wyspecjalizowanych systemów wspomagających bezpieczeństwo publiczne.

 • image

  OPSSAT (Portfolio Project Manager via Creotech Instruments S.A.) - European Space Agency

  OPS-SAT to projekt realizowany dla Europejskiej Agencji Kosmicznej związany z CubeSatem – zminiaturyzowaną satelitą stworzoną na potrzeby badań (jej wymiary to 10 x10 x 10 cm). Jego głównym celem jest demonstracja technologii związanych z kontrolą lotu oraz testy nowego, eksperymentalnego komputera pokładowego. Jest to projekt niezwykle istotny z uwagi na fakt, iż jego finalnym produktem ma być pierwszy w całości kontrolowany przez ESA CubeSat. Zgodnie z założeniami ma on stanowić swego rodzaju platformę testową dla nowych protokołów i algorytmów.

 • image

  SatSerwis (Inżynier via PW) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

  Projekt SatSerwis finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach PBS (Programu Badań Stosowanych) dotyczy zagadnienia nawigacji wzajemnej sztucznych satelitów. Jest to bardzo istotne zarówno podczas serwisu satelitów na orbicie, jak i podczas lotu w formacji. W ramach projektu proponowany jest autonomiczny system nawigacji wizyjnej oraz sterowania na podstawie przetworzonych danych wizyjnych. Projekt jest niezwykle istotny dla poprawy czasu, możliwości i kosztów obsługi satelitów, a także ma stanowić podstawę dla kolejnych tego typu projektów.

 • image

  EO Innovation Platform Testbed Poland (Portfolio Project Manager via Creotech Instruments S.A.) - European Space Agency

  Projekt EOTESTBED zrealizowany na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej stanowił swego rodzaju platformę testową oraz wstęp do realizacji projektu CDIAS. Miał on na celu opracowanie rozwiązań i procedur koniecznych do obsługi dużej ilości danych z zobrazowań Ziemi, a także zapewnienia sprawnej optymalizacji i obróbki owych danych w chmurze. Projekt zakończył się sukcesem i był ważnym argumentem pozwalającym na możliwość wzięcia udział w projekcie CDIAS.

 • image

  NEFS (Inżynier via PW) - FP6-AEROSPACE Komisja Europejska

  Celem projektu NEFS (New Track integrated Electrical Single Flap Drive System), realizowanego w ramach 6-tego Programu Ramowego Komisji Europejskiej, było stworzenie nowego mechanizmu wychylania klap samolotu, wykonanie prototypu ich i przeprowadzenie badań na stanowisku naziemnym. Rozproszony system napędowy klapy elektrycznej ma być odporny na awarie dzięki odpowiedniej architekturze, prawom sterowania oraz zastosowaniu redundancji. Dodatkowym ograniczeniem jest ilość miejsca potrzebna do zainstalowania takiego systemu. Podczas kolejnych faz projektu prowadzone były prace nad zwiększeniem dostępności i niezawodności systemu, rozbudowaniem go o dodatkowe zespoły, a także uproszczeniem instalacji.

 • image

  HETMAN (Portfolio Project Manager via Creotech Instruments S.A.) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

  Projekt HETMAN realizowany jest w ramach dofinansowania z NCBiR. Przedmiotem projektu jest opracowanie specjalistycznego systemu kontrolno-pomiarowego "HETMAN" (open HardwarE real Time Mixed signal measurement And coNtrol system) zintegrowanego z systemem czasu rzeczywistego oraz wspierającego synchronizację czasu na poziomie poniżej jednej nanosekundy. Rozwiązanie oparte jest o standard MTCA oraz protokół synchronizacji czasu White Rabbit. Rezultaty i rozwiązania będące wynikiem projektu mogą znaleźć szerokie zastosowanie w różnego rodzaju eksperymentach fizycznych przeprowadzanych na dużą skalę (np. akceleratory, czy pułapki jonowe).

 • image

  NACRE (Inżynier via PW) - FP6-AEROSPACE Komisja Europejska

  W ramach projektu NACRE (New Aircraft Research Concept) rozpatrywano nowe koncepcje układu konstrukcyjnego samolotu m.in. latające skrzydło. W celu oceny efektywności rozpatrywanych kolejno rozwiązań konstrukcyjnych powierzchni sterowych, opracowano model symulacyjny samolotu. Testy symulacyjne dotyczyły wybranych faz lotu takich, które umożliwiały najbardziej wiarygodną ocenę wykorzystania powierzchni sterowych oraz ich efektywności. Efektem pracy symulacyjnej było sformułowanie praw sterowania w wybranych fazach lotu dla ostatecznie przyjętego systemu sterowania.

 • image

  EMBEDDED (Portfolio Project Manager via Creotech Instruments S.A.) - European Space Agency

  W ramach projektu EMBEDDED realizowanego dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, prowadzone są badania związane z oceną technologii Embedded Passive Technology (EPT) do zastosowań kosmicznych. Szczegółowe testy pod kątem kwalifikacji elektroniki do zastosowań lotnych przeprowadzone zostaną na zaprojektowanych już płytkach PCB (Printed Circuit Boards) do jednej z misji kosmicznych dla satelity typu CubeSat. Projekt może mieć ogromne znaczenie dla kierunku rozwoju i sposobów wykorzystania technologii w tym sektorze.

 • image

  NEOSTEL (Portfolio Project Manager via Creotech Instruments S.A.) - European Space Agency

  W ramach projektu NEOSTEL realizowanego dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, budowany jest zestaw teleskopów pozwalających na obserwację (bliskiej) przestrzeni kosmicznej bezpośrednio z Ziemi. W skład teleskopu m.in. wchodzi zestaw niskoszumnych kamer, pozwalających na uzyskanie wysokiej jakości obrazu. Zaprojektowanych, wytworzonych i poddanych wymagającym testom, zgodnie ze standardem ECSS. Zastosowanie tego typu rozwiązania pozwala na obserwację dużej połaci nieba oraz na wykonanie zdjęć przez wiele kamer z zachowaniem synchronizacji czasu. Jest to niezwykle ważne np. przy obserwacji poruszających się obiektów.

 • image

  SAT-AIS-PL (Portfolio Project Manager via Creotech Instruments S.A.) - European Space Agency

  Projekt SAT-AIS-PL realizowany dla Europejskiej Agencji Kosmicznej ma na celu stworzenie systemu satelitarnego służącego do monitorowania ruchu morskiego. W ramach systemu zbudowany zostanie satelita o masie łącznej około 40 kg, wyposażony w odbiornik sygnałów AIS montowanych na obiektach pływających oraz modułem VDES, naziemna stacja łączności i centrum kontroli lotu. Ma to być jeden z pierwszych polskich satelitów użytkowych. Projekt ma niezwykle duże znaczenie dla monitorowania i nadzoru bezpieczeństwa ruchu morskiego.

 • image

  METOP (Portfolio Project Manager via Creotech Instruments S.A.) - European Space Agency

  Projekt METOP jest częścią dużego programu Europejskiej Agencji Kosmicznej i Europejskiej Organizacja Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), którego finalnym produktem są trzy satelity meteorologiczne (Metop-A wystrzelony w 2006r., Metop-B wystrzelony w 2012r., oraz Metop-C, który ma znaleźć się na orbicie w 2018r.) wraz z osprzętem naziemnym, mające obserwować Ziemię z orbity polarnej.

 • image

  EO4SEE(PATHFINDER) (Portfolio Project Manager via Creotech Instruments S.A.) - European Space Agency

  Projekt EO4SEE (The Pathfinder of Operational Satellite Monitoring for the Region of the Black Sea and Central Europe) to wspólne przedsiewzięcie tzw. Międzymorza (państw leżących mierzy morzami Adriatyckim, Bałtyckim i Czarnym) oraz Europejskiej Agencji Kosmicznej dotyczące wykorzystania nagromadzonych przez ostatnie 20 lat danych satelitarnych dotyczących Europy Południowo-Wschodniej. Dzięki technologiom przechowywania i obróbki danych w chmurze zebrane dane mogą zostać przetworzone i znaleźć zastosowanie zarówno projektach badawczo-rozwojowych, jak i typowo komercyjnych.

 • image

  JERICHOVDES (Portfolio Project Manager via Creotech Instruments S.A.) - European Space Agency

  Celem projektu JERICHO-VDES realizowanego dla Europejskiej Agencji Kosmicznej jest opracowanie studium wykonalności i przygotowanie planu wdrożenia elementów systemu wymiany danych w morskim paśmie VHF - VHF Data Exchange System (VDES). Jest to istotny projekt z uwagi na duże przeciążenie aktualnie wykorzystywanego interfejsu radiowego systemu AIS, a tym samym konieczność opracowania bardziej efektywnego systemu wymiany danych.

 • image

  LAB21 (Portfolio Project Manager via Creotech Instruments S.A.) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

  Celem projektu, realizowanego z dofinansowaniem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, jest rozbudowa centrum badawczo-rozwojowego Spółki Creotech Instruments S.A. pod kątem działań w obszarze konstrukcji satelitarnych i misji kosmicznych. Rozbudowa dotyczy infrastruktury laboratoryjno-badawczej, aparatury laboratoryjnej i stanowisk do specjalistycznych testów. Będzie stanowiła podstawę dla kolejnych projektów i ważny argument na etapie ubiegania się o uczestnictwo w innych projektach sektora kosmicznego.

 • image

  ASOPEK (Portfolio Project Manager via Creotech Instruments S.A.) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

  W ramach projektu realizowanego przy współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, budowany jest system, który umożliwiałby ocenę stanu sztucznego satelity przebywającego na niskiej orbicie okołoziemskiej LEO poprzez precyzyjne określenie parametrów orbity. Projekt zakłada również budowę stanowiska naziemnego o optycznym układzie rejestrującym oraz precyzyjnym układzie naprowadzania.

 • image

  MOC_CD (Portfolio Project Manager via Creotech Instruments S.A.) - European Space Agency

  Projekt MOC Cleaning Device (MOC-CD), realizowany dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, poświęcony jest nowatorskiej technologii usuwania zanieczyszczeń. Jest to niezwykle istotna kwestia w przemyśle wysokich technologii, szczególnie w przemyśle kosmicznym, mającym bardzo ścisłe standardy dotyczące środowiska wytwarzania poczynając od pojedynczych komponentów, a kończąc na całych produktach. Proponowana technologia usuwania opiera się na wykorzystaniu mikro- i nanoproszków (MNB) jako środka czyszczącego, obecnie szeroko stosowanego w japońskim i południowokoreańskim przemyśle elektronicznym.

 • image

  SWS (Inżynier via PW) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

  SWS to Studium wykonalności Programu Strategicznego "Satelitarny system optoelektronicznej obserwacji Ziemi". Jego celem była analiza możliwości i zasadności realizacji programu strategicznego ze względu na potrzeby użytkownika, a także określenie zakresu przedsięwzięcia oraz jego kluczowych parametrów, jak również wybór najkorzystniejszego wariantu realizacji programu strategicznego i oszacowanie nakładów inwestycyjnych, harmonogramu realizacji i propozycję finansowania inwestycji.

 • image

  MYSTERY (Inżynier via PW) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

  Projekt MYSTERY dedykowany jest opracowaniu metod, urządzeń i systemu sterowania samolotem uwzględniającego sytuacje podwyższonego ryzyka takie jak: korkociąg i przeciągnięcie, uszkodzenie napędu, uszkodzenie płaszczyzn sterowych i sterów oraz częściowe uszkodzenie układów pomiarowych. Metody i algorytmy nawigacji oraz sterowania uzyskane w tym projekcie przewidziane są do implementacji w samolotach wyposażonych w systemy Fly-by-Wire (pośredniego sterowania), samolotów lotnictwa ogólnego, a także w bezzałogowych statkach powietrznych (UAV).

 • image

  Praca statutowa "Układ automatycznego sterowania śmigłowcem bezzałogowym część II" (Inżynier) - Politechnika Warszawska

  W ramach pracy statutowej 'Układ automatycznego sterowania śmigłowcem bezzałogowym część II' przeprowadzono identyfikacją parametrów modelu śmigłowca bezzałogowego w wybranych kanałach sterowania na podstawie danych z badań w locie. W rezultacie powstał adaptacyjny układ sterowania oparty o zidentyfikowany model.

 • image

  Niskoszumne kamery specjalistyczne (Portfolio Project Manager) - Creotech Instruments S.A.

  W ramach projektu realizowane były prace R&D (Research and Development), a następnie przeprowadzono produkcję oraz testy kilku serii niskoszumnych kamer dedykowanych do robotów mobilnych będących produktem Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP. Zaletą opracowanego rozwiązania jest bardzo niewielkich opóźnienie w transmisji strumieniowej obrazu z kamery do urządzenia operatora robota, przy zachowaniu niezbędnej stabilności transmisji oraz wysokiej jakości obrazu o maksymalnych opóźnieniach rzędu 0,15 sekundy (w porównaniu do kilkunastu sekund w przypadku standardowej transmisji strumieniowej tej jakości). Te wymagania mają niebagatelne znaczenie w przypadku robotów mobilnych o specjalnym przeznaczeniu, których operatorzy muszą być w stanie momentalnie reagować na rozwój wydarzeń (np. w czasie akcji saperskiej lub rozpoznawczej).

 • image

  TELLTALE (Portfolio Project Manager via Creotech Instruments S.A.) - European Space Agency

  Projekt TELLTALE, realizowany jest dla Europejskiej Agencji Kosmicznej w ramach programu dotyczącego świadomości sytuacyjnej w kosmosie (SSA-Space Situational Awareness), którego ideą przewodnią jest wspieranie niezależnego korzystania i dostępu do przestrzeni kosmicznej w celach badawczych lub usługowych poprzez dostarczanie aktualnych i o wysokiej jakości danych na temat środowiska kosmicznego. W ramach prowadzonych prac, testowany jest potencjał rozwiązania PaaS (platforma jako usługa) dla segmentu jonosferycznego w dziedzinie pogody kosmicznej (SW TELLTALE).

 • image

  FORESIGHT (Ekspert branżowy) - współfinansowanie - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

  Celem projektu "Foresight priorytetowych, innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej" była identyfikacja strategicznych kierunków rozwoju w perspektywie kolejnych 20 lat w dziedzinie automatyki, robotyki i techniki pomiarowej. Dzięki takiej analizie możliwe jest odpowiednie dopasowanie działań w zakresie badań i rozwoju, które powinny być szczególnie wspierane, aby potencjał innowacyjny w wykazanych obszarach priorytetowych mógł zostać jak najlepiej wykorzystany i przynieść wymierne korzyści gospodarcze, pomagając w zrównoważonym rozwoju gospodarczym kraju oraz poprawy konkurencyjność zarówno w Unii Europejskiej, jak i na świecie.

 • image

  FORESIGHT MAZOVIA (Ekspert branżowy) - współfinansowanie - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

  Celem projektu "Monitorowanie i prognozowanie (Foresight) priorytetowych, innowacyjnych technologii dla zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego" (Foresight Mazovia), jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie o kierunki rozwoju w 20-letnim horyzoncie czasowym, które są kluczowe dla rozwoju regionu, jakim jest województwo mazowieckie. Analizy i badania przeprowadzone w ramach prac projektowych priorytetyzują obszary o dużym potencjale zarówno od strony innowacyjności, jak i wymiernych korzyści, które wdrożenie ich przyniesie.